Politechnika Poznańska English

Strona Główna 

Witamy na stronie

Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Politechniki Poznańskiej

 

***

INFORMACJA DLA NOWO PRZYJĘTYCH STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 03 października 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 9:45 w auli Magna w budynku Centrum Wykładowego przy ul. Piotrowo 2 w Poznaniu.

Poniżej kilka ważnych informacji:

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA (ELS)
Dowód wpłaty w wysokości 17 PLN za ELS należy przesłać do dnia 01 września 2016 r. na adres mailowy: andrzej.r.marciniak@put.poznan.pl

Dane do przelewu:
Politechnika Poznańska
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Nr konta: 46 1090 1362 0000 0001 0343 7632
Kwota: 17,00 PLN
Tytułem: ELS

POMOC MATERIALNA
Wzory wniosków i wykaz wymaganych dokumentów oraz Regulamin przyznawania pomocy
materialnej studentom Politechniki Poznańskiej znajdują się na stronie internetowej Uczelni pod
adresem: http://www.put.poznan.pl/pl/pomoc-materialna/pomoc-materialna-studenci

Wnioski należy składać w Dziekanacie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska w poniższych terminach:
• do 18 sierpnia 2016 r. (czwartek) wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim
(wzór wniosku w załączniku nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej
studentom Politechniki Poznańskiej),
• do 14 października 2016 r. (piątek) wnioski o przyznanie pomocy materialnej (wzory wniosków w załącznikach do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej).

Komplet wymaganych dokumentów można również przesłać pocztą na adres:
Dziekanat Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska pok.138, ul. Piotrowo 5,
60-965 Poznań

UWAGA: Legitymację studencką oraz wszelkie zaświadczenia będzie można uzyskać dopiero po immatrykulacji i złożeniu ślubowania, czyli po spotkaniu organizacyjnym.

 

Komunikat: czw. 21 lip 2016 r.

Listy studentów przyjętych w I turze na studia stacjonarne I stopnia

kierunek: Budownictwo -

kierunek: Inżynieria Środowiska -

Osoby przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017, które chcą być razem w jednej grupie proszone są o przesłanie e-maila z podaniem imion i nazwisk (informacje wysyła 1 osoba po uzgodnieniu z pozostałymi) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2016 roku

Na adres:

Kierunek:
Budownictwo maria.dobra@put.poznan.pl
Inżynieria Środowiska arleta.pienkowska@put.poznan.pl


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        
 


***

 

 

Komunikat: wt. 05 lip 2016 r.

UWAGA! STUDENCI I DOKTORANCI!

Informujemy, że na stronie MNiSW ukazały się wytyczne w sprawie składania wniosków o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktoratów na rok akademicki 2016/2017.

Studenci:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2016-2017.html

Doktoranci:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2016-2017.html

Czytelnie wypełnione wnioski należy składać w 2 egz. w terminie do 22.09.2016 r. (czwartek) w Dziekanacie pok. 138.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat: wt. 28 czer 2016 r.

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Dziekant Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska informuje, że wnioski o stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego (wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w terminie do 07.07.2016 r. w Dziekanacie pok. 138.

Dodatkowo wersję elektroniczną dokumentu (bez załączników) należy przesłać na adres mailowy Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (edukacja@umww.pl). Do wniosku należy dołączyć oświadczenie kandydata do stypendium o zamieszkaniu na terenie województwa wielkopolskiego.

Nowy „Regulamin przyznawania jednorazowych stypendiów” wraz z wzorami wniosków o przyznanie stypendium i „Instrukcją wypełniania wniosku” jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
www.umww.pl/Urząd/Departament Edukacji i Nauki/Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Dodatkowych informacji udziela p. Ewa Wesołowska-Nowak tel. 61 626 65 78


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat: pon. 13 czer 2016 r.

Lista imienna studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, którym przydzielono miejsca w Domach Studenckich >> Link <<

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat: pon. 16 maj 2016 r.

UWAGA!

STUDENCI I DOKTORANCI STUDIÓW STACJONARNYCH!

Dziekanat WBiIŚ informuje, że wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2016/2017 można składać do dnia 09.06.2016 r. w pokoju 138 (załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej). Nie ma konieczności dołączania do wniosku zaświadczeń z Urządu Skarbowego, wystarczy oświadczenie studenta o dochodach w pkt. „Średni miesięczny dochód na osobę…” .

Osoby z rodziny niepełnej, które nie otrzymują stypendium socjalnego, muszą do wniosku dołączyć ksero dokumentu potwierdzającego stan rodziny (kopia aktu zgonu bądź rozwodu). Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska otrzymał miejsca w domu studenckim nr 1 i 5. Osoby zainteresowane miejscem w DS-ie nr 1 zaznaczają to na wniosku.

Lista osób, którym przyznano miejsce w domu studenckim zostanie zamieszczona na stronie Wydziału w dniu 13.06.2016 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat: śr. 13 kwi 2016 r.

Informacje o procedurze zapisów na egzamin z j. obcego

Studia stacjonarne:

  • Egzamin w czerwcu -
  • Egzamin poprawkowy we wrześniu -

Studia niestacjonarne:

  • Egzamin w czerwcu -
  • Egzamin poprawkowy we wrześniu -


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat: czw. 07 kwi 2016 r.


Szanowni Państwo,

W imieniu Katedry Zarządzania i Prawa, Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, mamy zaszczyt zaprosić na 2nd International Forum on Agri-Food Logistics, w ramach którego odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa AGROLOGISTYKA

Termin konferencji naukowej został zaplanowany na 14-16 września 2016 w Poznaniu. Tematem przewodnim Forum jest Logistyka wobec wyzwań bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony środowiska.

Ogólne bloki tematyczne konferencji:

1. Marnotrawstwo żywności w łańcuchu dostaw

2. Traceability w łańcuchach dostaw żywności

3. Zrównoważone łańcuchy dostaw żywności

4. Technika i technologia a bezpieczeństwo żywności

5. Problemy, wyzwania i trendy w łańcuchach dostaw żywności


Zakłada się rozpatrywanie proponowanej tematyki w różnych aspektach (np. zagadnień prawnych, ekonomicznych, technologicznych, społecznych, zdrowotnych, itp.). Takie interdyscyplinarne podejście pozwoli na holistyczne ujęcie problematyki konferencji.  

W programie konferencji: sesje plenarne, tematyczne i posterową oraz dodatkową sesję plenarną podczas wyjazdu studyjnego do jednego z wiodących przedsiębiorstw sektora agrobiznesu w Wielkopolsce.

Szczegółowa problematyka jak i pozostałe informacje znajdują się na stronie konferencyjnej www.agrifoodlogistics.eu

 

Aktualności
2016.07.04

Dyżury Prodziekanów w miesiącu lipcu i sierpniu są odwołane.

2016.06.10

STRAtegiczne Praktyki w STRABAG

2016.06.01

Praktyki Letnie BUDOPOL


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT
ev design 2009