Politechnika Poznańska English

Strona Główna 

Witamy na stronie

Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Politechniki Poznańskiej 

ABSOLUTORIUM 2016

Serdecznie zapraszamy studentów II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kończących swoją edukację w semestrze letnim 2016 roku do wzięcia udziału w uroczystości absolutoryjnej.

Absolutorium odbędzie się w dniach 8-10 lipca 2016 r. w Auli Magna Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej.

Szczegółowy harmonogram oraz informacje i zapisy dostępne są na stronie internetowej www.absolutorium.put.poznan.pl oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/absolutoriumpp

 

***

Komunikat: pon. 16 maj 2016 r.

UWAGA!

STUDENCI I DOKTORANCI STUDIÓW STACJONARNYCH!

Dziekanat WBiIŚ informuje, że wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2016/2017 można składać do dnia 09.06.2016 r. w pokoju 138 (załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej). Nie ma konieczności dołączania do wniosku zaświadczeń z Urządu Skarbowego, wystarczy oświadczenie studenta o dochodach w pkt. „Średni miesięczny dochód na osobę…” .

Osoby z rodziny niepełnej, które nie otrzymują stypendium socjalnego, muszą do wniosku dołączyć ksero dokumentu potwierdzającego stan rodziny (kopia aktu zgonu bądź rozwodu). Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska otrzymał miejsca w domu studenckim nr 1 i 5. Osoby zainteresowane miejscem w DS-ie nr 1 zaznaczają to na wniosku.

Lista osób, którym przyznano miejsce w domu studenckim zostanie zamieszczona na stronie Wydziału w dniu 13.06.2016 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat: pon. 09 maj 2016 r.

Godziny rektorskie z uwagi na:

 • 12 maja 2016 r. (czwartek) od godz. 11.15 - warsztaty i szkolenia oraz Konferencję Grantową Rady Kół Naukowych w ramach Polibuda Open Air 2016
 • 13 maja 2016 r. (piątek) od godz. 16.40 - koncert Polibuda Open Air 2016
 • 19 maja 2016 r. (czwartek) od godz. 9.30-15.00 - Dzień Sportu na PP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat: śr. 13 kwi 2016 r.

Informacje o procedurze zapisów na egzamin z j. obcego

Studia stacjonarne:

 • Egzamin w czerwcu -
 • Egzamin poprawkowy we wrześniu -

Studia niestacjonarne:

 • Egzamin w czerwcu -
 • Egzamin poprawkowy we wrześniu -


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat: czw. 07 kwi 2016 r.


Szanowni Państwo,

W imieniu Katedry Zarządzania i Prawa, Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, mamy zaszczyt zaprosić na 2nd International Forum on Agri-Food Logistics, w ramach którego odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa AGROLOGISTYKA

Termin konferencji naukowej został zaplanowany na 14-16 września 2016 w Poznaniu. Tematem przewodnim Forum jest Logistyka wobec wyzwań bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony środowiska.

Ogólne bloki tematyczne konferencji:

1. Marnotrawstwo żywności w łańcuchu dostaw

2. Traceability w łańcuchach dostaw żywności

3. Zrównoważone łańcuchy dostaw żywności

4. Technika i technologia a bezpieczeństwo żywności

5. Problemy, wyzwania i trendy w łańcuchach dostaw żywności


Zakłada się rozpatrywanie proponowanej tematyki w różnych aspektach (np. zagadnień prawnych, ekonomicznych, technologicznych, społecznych, zdrowotnych, itp.). Takie interdyscyplinarne podejście pozwoli na holistyczne ujęcie problematyki konferencji.  

W programie konferencji: sesje plenarne, tematyczne i posterową oraz dodatkową sesję plenarną podczas wyjazdu studyjnego do jednego z wiodących przedsiębiorstw sektora agrobiznesu w Wielkopolsce.

Szczegółowa problematyka jak i pozostałe informacje znajdują się na stronie konferencyjnej www.agrifoodlogistics.eu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat: pon. 29 lut 2016 r.

Studenci I stopnia studiów niestacjonarnych nastąpiła zmiana w grupach:

Semestr 2: Z1, Z2, Z3, Z4 -

Semestr 4: Z1, Z2, Z3 -

Semestr 6: Z1, Z2, Z3 -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat: czw. 25 lut 2016 r.

UWAGA ! Studenci niestacjonarni

Na semestrze Letnim 2015/2016 nastąpiła zmiana numeru konta opłaty za semestr. Numer konta dla studenta podany jest w serwisie e-student.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat: śr. 24 lut 2016 r.

Uwaga studenci II stopnia studiów stacjonarnych I semestru

Listy osób na poszczególnych kierunkach i specjalnościach:

Kierunek Budownictwo

Specjalność:

 • Konstrukcje Budowlane 
 1. Grupa B1
 2. Grupa B2
 3. Grupa B3
 • Technologia i Organizacja Budownictwa
 • Mosty i Budowle Podziemne
 • Drogi i Autostrady
 • Drogi Kolejowe
 • Structural Engineering
 • Construction Technology Management

Kierunek Inżynieria Środowiska

Specjalność:

 • Zaopatrzenie w wodę i ochrona wód i gleby
 • Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza
 1. Grupa IS15
 2. Grupa IS16

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat: wt. 23 lut 2016 r.

Wprowadzono zmiany dla grup B7, B8, B9 III roku semestru szóstego

studiów Stacjonarnych I stopnia na Kieruneku: Budownictwo rok akademicki 2015/2016

>> nowy podział <<

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat: pt. 22 sty 2016 r.

Studia Stacjonarne I Stopnia Kierunek: Budownictwo Rok akademicki 2015/2016

Podział studentów III roku na grupy dziekańskie od semestru szóstego

>> podział <<

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat: pt. 22 sty 2016 r.

Dziekanat Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska przypomina o konieczności złożenia na semestr letni nowych wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów.

>> Więcej informacji <<

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat: pon. 11 sty 2016 r.

 • Zapisy na lektoraty w semestrze letnim roku akademickiego 2015/16 odbędą się w dniach 11.01.2016 - 31.01.2016 
 • WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA  - Spotkania informacyjne dotyczące nauczania języków obcych odbędą się w następujących terminach: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat: wt. 01 gru 2015 r.

Zapisy na egzamin z języka obcego:

 • Terminy egzaminów z języka obcego w sesji zimowej 2015/2016
 • Terminy egzaminów poprawkowych z języków obcych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualności

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT
ev design 2009