Politechnika Poznańska English

Strona główna

Witamy na stronie

Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Politechniki Poznańskiej

Kontakt z administratorem strony WBiIŚ: webBIS@put.poznan.pl

 

Rekrutacja II-st Niestacjonarne: czw. 11 wrz 2014 r.

 


***

Akademiki: śr. 13 sie 2014 r.

N O W I   S T U D E N C I

  • Lista imienna studentów I roku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, którym przydzielono miejsca w Domu Studenckim nr 5 przy ul. Św. Rocha 11A na rok akademicki 2014/2015 - KOBIETY
  •  Lista imienna studentów I roku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, którym przydzielono miejsca w Domu Studenckim nr 5 przy ul. Św. Rocha 11A na rok akademicki 2013/2014 - MĘŻCZYŹNI

***

Informacja: pon. 28 lip 2014 r.

U W A G A !

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia, którzy będą dostarczać do Dziekanatu indeksy do rejestracji lub do zaliczenia semestru 2, 4, 6 zobowiązani są do złożenia wraz z indeksem „OŚWIADCZENIA STUDENTA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW DO PODJĘCIA I KONTYNUOWANIA STUDIÓW STACJONARNYCH W UCZELNI PUBLICZNEJ BEZ WNOSZENIA OPŁAT" (druki do pobrania na stronie Wydziału, należy pobierać druk dwustronny) podpisane z datą nowego Roku Akademickiego 2014/2015 tj. począwszy od 29.09.2014 r.

Indeksy do Dziekanatu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 października 2014 roku.

***

Rekrutacja: czw. 24 lip 2014 r.

ODWOŁANIA

Po otrzymaniu listownie pisemnej decyzji, kandydat ma prawo się od niej odwołać ma na to 14 dni od daty otrzymania decyzji do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Zgodnie z art. 169 ust. 8 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Odwołanie może być rozpatrzone zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Zgodnie z Harmonogramem rekrutacji na rok akademicki 2014/2015, rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną nastąpi 02.09.2014 r.

Własnoręcznie podpisane odwołanie należy wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście (poniedziałek-piątek 07:00-15:00) na adres:

Politechnika Poznańska
Centralna Komisja Rekrutacyjna
pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, pok. 306
60-965 Poznań

Podania, które nie są odwołaniami od decyzji Centralnej Komisji Rekrutacyjnej nie będą rozpatrywane z powodu uchybienia formalnego.

***

Aktualizacja: pon. 07 lip 2014 r.

Ważne informacje

dla osób przyjętych na I rok studiów

Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

ZAKWATEROWANIE

Osoby  przyjęte  na  I  rok  studiów  w  roku  akademickim  2014/2015  składają podanie o miejsce w Domu Studenckim nr 5 w terminie do dnia 11 sierpnia 2014 r. - pok. 136 lub (jeśli nie ma załączników) na adres: danuta.wichlacz@put.poznan.pl Podanie można znaleźć na stronie internetowej uczelni w zakładce  www.fceee.put.poznan.pl  (Załącznik nr 1 do Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej).

Osoby, których dochód netto na osobę nie przekracza 850,- muszą dodatkowo dołączyć do wniosku kserokopię zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodach wszystkich  pełnoletnich  członków  rodziny  za  2013 r.,  kserokopię  zaświadczeń z ZUS o pobranych składkach na ubezpieczenie zdrowotne (jeśli na zaświadczeniu z  Urzędu  Skarbowego  takie   składki   nie   są   wykazane),   kserokopię  odpisów  aktów  urodzenia rodzeństwa i  kserokopię  aktualnych  zaświadczeń o nauce rodzeństwa  powyżej 18-go  roku życia.

Osoby niepełnosprawne dołączają do wniosku kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Lista przyznanych miejsc zostanie ogłoszona do dnia 14 sierpnia 2014 r. (na stronie internetowej  Wydziału  i  w gablocie przy Dziekanacie).


POMOC MATERIALNA

Stypendia socjalne - przyznawane są na podstawie dochodu netto za rok 2013.

  • Stypendia dla osób niepełnosprawnych - przyznawane są na podstawie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

 Szczegółowe informacje i druki znajdują się na stronie internetowej Wydziału:

www.fceee.put.poznan.pl

Termin składania wniosków o stypendia:  do dnia 03.10.2014 r.

***

Aktualizacja: wt. 22 kwi 2014 r.

***

Komunikat: wt. 29 paź 2013 r.

  • System eStudent 2 - Instrukcja użytkownika wersja 2.0 (2013-10-07)
Aktualności
2014.06.30
UWAGA: Dyżury Prodziekanów w Lipcu oraz Sierpniu br. zostają odwołane

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT
ev design 2009