Politechnika Poznańska English

Akademiki 

UWAGA! STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH!

W związku z § 1 ust. 3 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej Zarządzenie Nr 22 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 28 września 2016 r. (RO/IX/22/2016) została powołana Centralna Komisja ds. Miejsc w Domach Studenckich (CKMDS).

W związku z powyższym zmienia się procedura składania wniosków i przyznawania miejsc w domach studenckich Politechniki Poznańskiej.
Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim studenci składają w Zintegrowanym Centrum Obsługi PP ul. Piotrowo 3, pokój 13 (budynek z zegarem).

Szczegółowy Tryb przyznawania miejsc w domach studenckich Politechniki Poznańskiej na rok akademicki 2017/2018 zostanie opublikowany na stronie internetowej Uczelni.


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT