Politechnika Poznańska English

Studia III-go stopnia 

Ogloszenie_2017

 

REKRUTACJA 2017

Regulamin rekrutacji  
Formularz wniosku  
Kwestionariusz osobowy  
Wymagania dot. opisu proponowanych badań  
Deklaracja opieki naukowej
Deklaracja zapewnienia praktyk dydaktycznych

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT