Politechnika Poznańska English

Studia podyplomowe 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska przyjmuje kandydatów na studia podyplomowe na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego 

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się w sekretariatach instytutów.

 

Kontakt

Instytut Konstrukcji Budowlanych

Eurokody w praktyce

mgr Hanna Napieralska  tel.: 61 665 2083

e-mail:  hanna.napieralska@put.poznan.pl

Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków

mgr Hanna Napieralska  tel.: 61 665 2083

e-mail:  hanna.napieralska@put.poznan.pl

Inżynieria pożarowa budynków

dr inż. Justyna Grzymisławska tel.: 61 665 2172

e-mail:  justyna.grzymislawska@put.poznan.pl


Instytut Inżynierii Środowiska

 

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków

Joanna Tietz tel.: 61 665 2438

e-mail:  joanna.tietz@put.poznan.pl

Chłodnictwo i klimatyzacja 

Joanna Tietz tel.: 61 665 2438

e-mail:  joanna.tietz@put.poznan.pl

Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków

mgr inż. Grzegorz Matuszczaktel.: 61 665 2160

e-mail:  grzegorz.matuszczak@put.poznan.pl


Instytut Inżynierii Lądowej

tel.:  61 665 2433

e-mail:  office_ce@put.poznan.pl


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT