Politechnika Poznańska English

Foundations CEE 

Foundations of Civil and Environmental Engineering

czasopismo naukowe o zasięgu ogólnokrajowym wydawane przez Politechnikę Poznańską. Artykuły drukowane są w języku angielskim. Tematyka prac poświęcona jest teorii konstrukcji, budownictwu, teorii organizacji i zarządzania w budownictwie, mechanice gruntów i inżynierii środowiska. Czasopismo ukazuje się cyklicznie dwa razy w roku.

ISSN1642-9303

 

Komitet Naukowy Czasopisma:

  • Tadeusz BURCZYŃSKI - Politechnika Śląska
  • Maciej GRYCZMAŃSKI - Politechnika Śląska
  • Guy GUERLEMENT - Faculté Polytechnique de Mons
  • Jan A. OLESZKIEWICZ - University of Manitoba
  • Peter WRIGGERS - Universität Hannover
  • Edmundas K. ZAVADSKAS - Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas

Zespół Redakcyjny Czasopisma:

  • Jerzy RAKOWSKI - przewodniczący Komitetu Redakcyjnego
  • Wojciech GRABOWSKI
  • Czesław OLEŚKOWICZ-POPIEL
  • Wojciech SUMELKA - sekretarz Komitetu Redakcyjnego

Adres Redakcji:

 


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT