Politechnika Poznańska English

Studia niestacjonarne 

Informacje dla studentów

studiów Niestacjonarnych

INFORMACJA DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
W SPRAWIE FAKTUR ZA USŁUGI DYDAKTYCZNE

FAKTURA VAT wystawiana jest po dokonaniu płatności.

Student dokonuje wpłaty na swój indywidualny numer konta otrzymany w dziekanacie lub

podany na koncie studenckim w systemie eStudent, natomiast zakład pracy na podany niżej:

Politechnika Poznańska

Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5

60-965 Poznań

02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

tytułem: nazwisko i imię studenta - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

W przypadku pokrywania przez zakład pracy tylko części opłaty za zajęcia dydaktyczne, należy odpowiednie kwoty wpłacić na w/w numery kont.

FAKTURA VAT

Kroki:
1. Wnieś opłatę na odpowiednie konto.
2. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
3. Scan wniosku wraz z dowodem wpłaty (max. w ciągu 3 dni od dokonania wpłaty) prześlij na adres: zco.dziekanat@put.poznan.pl
4. Faktura zostanie niezwłocznie wystawiona i przesłana pocztą na adres płatnika.

Faktura VAT PROFORMA wystawiana jest przed dokonaniem płatności.
Wniosek o wydanie faktury należy złożyć min. 14 dni przed upływem terminu płatności za zajęcia dydaktyczne (termin określony w umowie lub decyzja dziekana).

FAKTURA VAT PROFORMA

Kroki:
1. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
2.Scan wniosku prześlij na adres: zco.dziekanat@put.poznan.pl
3.Faktura zostanie niezwłocznie wystawiona i przesłana pocztą na adres płatnika (na fakturze będzie podany numer konta do wpłaty oraz termin płatności).
4. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Uczelni zostanie wystawiona Faktura VAT i wysłana pocztą na adres płatnika.

Załączniki:

Wniosek o wystawienie FAKTURY VAT

Wniosek o wystawienie FAKTURY VAT PROFORMA

 

Podział na profile dyplomowania na studiach I. stopnia:

  • studenci 6. semestru, kierunek „Budownictwo” (od 7. semestru)
  • studenci 8. semestru, kierunek „Inżynieria Środowiska” (od 9. semestru)

 


Informacja dla studentów STUDIÓW NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁU BUDOWNICTWA i INŻYNIERII ŚRODOWISKA PP o trybie zaliczania semestru letniego w r.a. 2016/2017

 


>> <<


UWAGA ! Studenci niestacjonarni

Numery kont bankowych, na które należy wnosić opłaty za studia podane są w serwisie e-Student.


Aktualizacja 24.03.2017

 

  • RAMOWY HARMONOGRAM DYPLOMOWANIA I-stopień 2017-18.pdf
   
  • RAMOWY HARMONOGRAM DYPLOMOWANIA II-stopień 2017-18.pdf
   
       
       

 


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT