Politechnika Poznańska English

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej 

Archiwum IIL

Zadaniem Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej jest dokumentowanie i upowszechnianie wyników badań prowadzonych w jego poszczególnych Zakładach lub we współpracy z innymi jednostkami naukowo-badawczymi. Tematyka Archiwum obejmuje prace z szeroko rozumianej dziedziny inżynierii lądowej, a w szczególności: budowy dróg, mostów i linii kolejowych oraz geoinżynierii. Adresatami pisma są pracownicy i studenci Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej oraz podobnych jednostek na terenie kraju i za granicą, a także specjaliści pracujący w produkcji i administracji.

Przewiduje się, że poszczególne zeszyty obejmować będą przegląd zagadnień realizowanych w danym okresie czasu. Wybrane zeszyty tematyczne obejmować będą zbiór publikacji powstałych jako dorobek określonych konferencji, seminariów lub innych form prezentacji dorobku i wymiany doświadczeń naukowych. Istnieje też możliwość redakcji zeszytów zawierających artykuły nadsyłane przez poszczególnych autorów, również spoza Politechniki Poznańskiej.

Pismo nie jest periodykiem, jednak planuje się wydanie kolejnych zeszytów w cyklu kwartalnym.

Redakcja

Adres redakcji:
Instytut Inżynierii Lądowej
61-138 Poznań, ul. Piotrowo 5

Adres internetowy: http://www.ce.put.poznan.pl/ (zakładka Archiwum IIL)

Poczta elektroniczna: Archiwum.IIL@put.poznan.pl

Rada Programowa:

Prof. dr. hab. inż. Witold Wołowicki                       - przewodniczący
Prof. dr. hab. inż. Oleg Kapliński
Prof. dr. hab. inż. Andrzej Ryżyński
Prof. Dongping Fang, Tsinghua University, Beijing, P.R.China
Prof. Friedel Peldschus, dr h.c., Leipzig University of Applied Science, Leipzig, Germany
Prof. Andrzej S. Nowak, University of Nebraska, Canada
Prof. Jan Vaslestad, University of Life Sciences, Aas, Norway
Prof. Edmundas K. Zavadskas, dr h.c., Lithuanian Academy of Sciences, Vilnius, LithuaniaProf. Dongping Fang

Kolegium Redakcyjne:

dr hab. inż. Antoni Florkiewicz, prof. nadzw. P.P.
Prof. dr. hab. inż. Wojciech Grabowski
dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. nadzw. P.P.       - przewodniczący
dr hab. inż. Łucjan Siewczyński, prof. nadzw. P.P.
dr. hab. inż. Romuald Sztukiewicz, prof. nadzw. P.P.
dr hab. inż. Marian Wójcik

Sekretarz Redakcji:

dr inż. Ireneusz Wyczałek

Redaktor statystyczny:

dr Albert Kubzdela

Redaktorzy tematyczni:

prof. dr. hab. inż. Wojciech Grabowski - inżynieria komunikacyjna
dr inż. Wojciech Siekierski - mosty i budowle podziemne
dr. hab. inż. Antoni Florkiewicz, prof. nadzw. P.P. - geologia i mechanika gruntów
dr inż. Ireneusz Wyczałek - geodezja i geoinformacjaStart WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT