Politechnika Poznańska English

Grupy dziekańskie 

I N F O R M A C J E

 

Rok akademicki 2016/2017

Studia Stacjonarne I stopnia - 1 rok

 

BUDOWNICTWO aktualizacja 26.09.2016

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA aktualizacja 26.09.2016

IS13 IS14 IS15 IS16 IS17

 

Studia Niestacjonarne I stopnia - 1 rok

BUDOWNICTWO aktualizacja 05.10.2016

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA aktualizacja 05.10.2016

IS1

 


 

 

Studia Niestacjonarne II stopnia - 1 rok

BUDOWNICTWO

Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 Technologia i organizacja budownictwa  Budownictwo komunikacyjne
- Drogi i ulice
Z1 Z2 Z3 Z4

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza Zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby
Z5 Z6


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT