Politechnika Poznańska English

→ Karty Przedmiotów 

 

Uczelniany System

Kart Opisu Przedmiotów 

 

 

edycja:  >>>

https://elogin.put.poznan.pl/


 >>>

USOK_Dokumentacja_Uzytkownika.pdf

karty:  >>>

https://ects.put.poznan.pl/ECTSPlusKlient/

Przykład karty ECTS wypełnionej przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, prof. dr hab. inż. Janusza Wojtkowiaka, prof. nadzw. PP ->


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT