Politechnika Poznańska English

→ Hospitacja, Ankieta 

***

Hospitacja zajęć / Ankieta

 

PROTOKÓŁ HOSPITACJI ZAJĘĆ - formularz

ANKIETA OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH - formularz 

Zapraszamy do wypełnienia

  Ankiety Oceny Zajęć Dydaktycznych  oraz Nauczycieli Akademickich  

                   za semestr letni roku akademickiego 2012/2013                    

                        https://eankieta.put.poznan.pl/                     

 


 


INNE ANKIETY OCENY - link do testuStart WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT