Politechnika Poznańska English

Przewody doktorskie 

Przewód doktorski mgr. inż. Anny Zając wszczęty w dniu 07.07.2017 w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: inżynieria środowiska.

 • Recenzja dr hab. inż. Anna Głowacka, prof.  ZUT
 • Recenzja dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK
 • Streszczenie rozprawy doktorskiej

Przewód doktorski mgr. Michaliny Flieger-Szymańska  wszczęty w dniu 24.02.2017 w dziedzinie nauk technicznych i nauk o Ziemi, w dyscyplinach: budownictwo (wiodąca) i geologia.

 • Recenzja dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM
 • Recenzja dr hab. inż. Maciej Kordian Kumor, prof. UTP
 • Streszczenie rozprawy doktorskiej  

Przewód doktorski mgr inż. Błażeja Dziedzieli wszczętym w dn. 24.03.2016 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

 • Recenzja prof. dr hab. inż. Andrzej Kotowski, Politechnika Wrocławska
 • Recenzja dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. P.Cz., Politechnika Częstochowska
 • Streszczenie rozprawy doktorskiej
 • Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. B. Dziedzieli.


Przewód doktorski mgr inż. Agnieszki Dziadosz wszczętym w dn. 27.01.2017 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo.

 • Recenzja prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz
 • Recenzja prof. zw. dr hab. inż. Anna Sobotka
 • Streszczenie rozprawy doktorskiej

Przewód doktorski mgr inż. Anny Dutki wszczętym w dn. 29.05.2017 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

 • Recenzja dr hab. inż. Edward Przydróżny
 • Recenzja dr hab. inż. Piotr Lis, prof. nadzw. P.Cz.
 • Streszczenie rozprawy doktorskiej

Przewód doktorski mgr inż. Marcina Bilskiego wszczętym w dn. 30.05.2016 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo.

 • Recenzja prof. dr hab. inż. Marka Iwańskiego PŚk
 • Recenzja dr hab. inż. Pawła Mieczkowskiego ZUT Szczecin
 • Streszczenie rozprawy doktorskiej

Przewód doktorski mgr inż. Rafał Brodziaka wszczętym w dn. 18.09.2015 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

 • Recenzja prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski Politechnika Warszawska
 • Recenzja dr hab. inż. Izabela Zimoch, prof. nadzw. Politechniki Śląskiej 
 • Streszczenie rozprawy doktorskiej

Przewód doktorski mgr inż. Rafał Maciaszek wszczętym w dn. 06.11.2009 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo.

 • Recenzja prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki
 • Recenzja dr hab. inż. Wojciech Siekierski 
 • Recenzja prof. dr hab. inż. Kazimierza Furtaka

Przewód doktorski mgr inż. Karolina Mazurkiewicz wszczętym w dn.  r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

 • Recenzja dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. PCz.
 • Recenzja dr hab. inż. Marek Zawilski 
 • Streszczenie rozprawy doktorskiej

Przewód doktorski mgr inż. Dawid Pawłowski wszczętym w dn.  r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

 • Recenzja dr hab. inż. Ryszard Sygulski, prof. nadzw.  
 • Recenzja dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT 
 • Streszczenie rozprawy doktorskiej

Przewód doktorski mgr inż. Michał Klimas wszczętym w dn. 11.05.2012 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

 • Recenzja prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik  
 • Recenzja prof. dr hab. inż. Robert Sekret  
 • Streszczenie rozprawy doktorskiej

Przewód doktorski mgr inż. Marcin Kanoniczak wszczętym w dn. 06.11.2009 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo.

 • Recenzja Dr hab. inż. Izabela Skrzypczak, prof. PRz 
 • Recenzja Prof. nauk techn. Lesław Brunarski, prof. zwycz.  
 • Streszczenie rozprawy doktorskiej

Przewód doktorski mgr inż. Jakub Mazurkiewicz wszczętym w dn. xx.xx.201x r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie.

 • Recenzja dr hab. inż. Zbysław Dymaczewski
 • Recenzja prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski 
 • Streszczenie rozprawy doktorskiej

Przewód doktorski mgr Beata Mądrecka wszczętym w dn. 04.07.2014 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

 • Recenzja dr hab. Wojciech Balcerzak, prof. PK
 • Recenzja dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak 
 • Streszczenie rozprawy doktorskiej

Przewód doktorski mgr inż. Łukasz Amanowicz wszczętym w dn. r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

 • Recenzja prof. dr hab. inż Władysław Szaflik
 • Recenzja dr hab. inż Mirosław Żukowski, prof. PB
 • Streszczenie rozprawy doktorskiej

Przewód doktorski mgr inż. Marek Stojek wszczętym w dn. 23.05.2014 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

 • Recenzja prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński
 • Recenzja dr hab. inż. Edward Przydróżny
 • Streszczenie rozprawy doktorskiej

Przewód doktorski mgr inż. Katarzyna Ratajczak wszczętym w dn. 22.06.2011 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

 • Recenzja prof. zw dr inż. Gerard Jan Besler
 • Recenzja prof. dr hab. inż. Marian Rosiński
 • Streszczenie rozprawy doktorskiej

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT