Politechnika Poznańska English

Postępowania habilitacyjne 

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Tomasza Jankowiaka  wszczętym w dn. 28.04.2017 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo.

 • Wniosek
 • Autoreferat [pl]
 • Informacje o składzie Komisji Habilitacyjnej
 • Harmonogram postępowania
 • Uchwała Rady Wydziału z dn. 08.12.2017r. ws. nadania stopnia naukowego

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Sławomira Karasia z Politechniki Lubelskiej  wszczętym w dn. 09.08.2016 r. w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo.

 • Wniosek
 • Autoreferat [pl]
 • Informacje o składzie Komisji Habilitacyjnej
 • Harmonogram postępowania
 • Uchwała Rady Wydziału z dn. 31.03.2017 r. ws. nadania stopnia naukowego

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Joanny Jeż-Walkowiak wszczętym w dn. 03.11.2016  r.
w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

 • Wniosek
 • Autoreferat [pl]
 • Informacje o składzie Komisji Habilitacyjnej
 • Harmonogram postępowania
 • Uchwała Rady Wydziału z dn. 24.02.2017 r. ws. nadania stopnia naukowego

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Michała Guminiaka wszczętym w dn. 03.06.2016  r.
w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo.

 • Wniosek
 • Autoreferat [pl]
 • Informacje o składzie Komisji Habilitacyjnej
 • Harmonogram postępowania
 • Uchwała Rady Wydziału z dn. 27.01.2017 r. ws. nadania stopnia naukowego

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Marka Juszczaka wszczętym w dn. 20.04.2016  r.
w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

 • Wniosek
 • Autoreferat [pl]
 • Informacje o składzie Komisji Habilitacyjnej
 • Harmonogram postępowania
 • Uchwała Rady Wydziału z dn. 30.09.2016 r. ws. nadania stopnia naukowego

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Zbigniewa Pozorskiego wszczętym w dn. 01.02.2016  r.
w dziedzinie nauk technicznych,
dyscyplinie budownictwo.

 • Wniosek
 • Autoreferat [pl]
 • Informacje o składzie Komisji Habilitacyjnej
 • Harmonogram postepowania
 • Recenzja dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. nadzw. UZ 
 • Recenzja prof. dr hab. inż. Piotr Konderla 
 • Recenzja dr hab. inż. Grzegorz Dzierżanowski
 • Uchwała Rady Wydziału z dn. 01.07.2016 r. ws. nadania stopnia naukowego

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Wojciecha Siekierskiego wszczętym w dn. 03.12.2015  r.
w dziedzinie nauk technicznych,
dyscyplinie budownictwo.

 • Wniosek
 • Autoreferat [pl]
 • Informacje o składzie Komisji Habilitacyjnej
 • Harmonogram postępowania
 • Recenzja dr hab. inż. Tomasz Siwowski, prof. PRz 
 • Recenzja prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak 
 • Recenzja dr hab. inż.  Krzysztof Żółtowski, prof. nadzw. PG
 • Uchwała Rady Wydziału z dn. 13.05.2016 r. ws. nadania stopnia naukowego

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Katarzyna Rzeszut wszczętym w dn. 28.04.2015  r.
w dziedzinie nauk technicznych,
dyscyplinie budownictwo.

 • Wniosek
 • Autoreferat [pl]
 • Informacje o składzie Komisji Habilitacyjnej
 • Recenzja prof. dr hab. inż. Antoni Biegus
 • Recenzja prof. dr hab. inż. Marek Piekarczyk
 • Recenzja prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde
 • Uchwała Komisji Habilitacyjnej
 • Uzasadnienie uchwały Komisji Habilitacyjnej
 • Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej
 • Uchwała Rady Wydziału z dn. 26.02.2016 r. ws. nadania stopnia naukowego

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Alina Pruss wszczętym w dn. 16.06.2015  r.
w dziedzinie nauk technicznych,
dyscyplinie inżynieria środowiska.

 • Wniosek
 • Autoreferat [pl]
 • Informacje o składzie Komisji Habilitacyjnej
 • Recenzja prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak, prof. zw.
 • Recenzja dr hab. inż. Waldemar Sawiniak
 • Recenzja prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski
 • Uchwała Komisji Habilitacyjnej
 • Uzasadnienie uchwały Komisji Habilitacyjnej
 • Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej
 • Uchwała Rady Wydziału z dn. 18.12.2015 r. ws. nadania stopnia naukowego

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Grzegorz Golewski wszczętym w dn. 18.02.2015 r.
w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo.

 • Wniosek
 • Autoreferat [pl]
 • Informacje o składzie Komisji Habilitacyjnej
 • Recenzja prof. dr hab. inż. Grzegorz Prokopski
 • Recenzja prof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki
 • Recenzja prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma
 • Uchwała Komisji Habilitacyjnej
 • Uzasadnienie uchwały Komisji Habilitacyjnej
 • Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej
 • Uchwała Rady Wydziału z dn. 18.09.2015 r. ws. nadania stopnia naukowego

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Zbysław Dymaczewski wszczętym w dn. 25.02.2015 r.
w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

 • Wniosek
 • Autoreferat
 • Informacje o składzie Komisji Habilitacyjnej
 • Recenzja prof. dr hab. inż. Janusz R. Rak
 • Recenzja prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski
 • Recenzja prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka
 • Uchwała Komisji Habilitacyjnej
 • Uzasadnienie uchwały Komisji Habilitacyjnej
 • Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej
 • Wniosek Komisji Habilitacyjnej
 • Uchwała Rady Wydziału z dn. 03.07.2015 r. ws. nadania stopnia naukowego

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Wojciecha Sumelka wszczętym w dn. 16.04.2014 r.
w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo.

 • Wniosek
 • Autoreferat [pl]
 • Informacje o składzie Komisji Habilitacyjnej
 • Recenzja prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, czł. koresp. PAN
 • Recenzja prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński
 • Recenzja prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma
 • Uchwała Komisji Habilitacyjnej
 • Uzasadnienie uchwały Komisji Habilitacyjnej
 • Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej
 • Uchwała Rady Wydziału z dn. 16.12.2014 r. ws. nadania stopnia naukowego

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Iwony Pokorskiej-Służalec wszczętym w dn. 20.06.2013 r.
w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo.

 • Wniosek
 • Autoreferat
 • Informacje o składzie Komisji Habilitacyjnej
 • Recenzja dr hab. inż. Andrzej Garstecki, prof.
 • Recenzja dr hab. inż. Jan Kubik, prof. PO
 • Recenzja dr hab. inż. Leonard Ziemiański, prof. PP
 • Uchwała Komisji Habilitacyjnej
 • Uzasadnienie uchwały Komisji Habilitacyjnej
 • Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej
 • Uchwała Rady Wydziału z dn. 28.03.2014 r. ws. nadania stopnia naukowego

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Jerzego Podgórskiego wszczętym w dn. 09.09.2013 r.
w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie budownictwo.

 • Wniosek
 • Autoreferat
 • Informacje o składzie Komisji Habilitacyjnej
 • Recenzja dr hab. inż. Adam Glema, prof. nadzw. PP
 • Recenzja prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz
 • Recenzja dr hab. inż. Lesław Kwaśniewski, prof. nzw. PW
 • Uchwała Komisji Habilitacyjnej
 • Uzasadnienie uchwały Komisji Habilitacyjnej
 • Uchwała Rady Wydziału z dn. 28.02.2014 r. ws. nadania stopnia naukowego

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT