Politechnika Poznańska English

O Studium 

Studium Doktoranckie

Studium Doktoranckie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska prowadzi studia III stopnia dla absolwentów Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. Podstawowym celem Studium jest pomoc doktorantom w zdobyciu eksperckiej wiedzy niezbędnej do przygotowania rozprawy doktorskiej i rozwijaniu kariery nauczyciela akademickiego. Przedmioty w ramach Studium prowadzone są przez doświadczonych wykładowców, którzy są przewodnikami w trudnej sztuce podejmowania naukowego dyskursu w ramach zakreślonych przez akademickie konwencje, ale i wyzwalania kreatywności i innowacyjności na miarę współczesnego świata.

Studium nosi nazwę „Budownictwo a środowisko”, która odzwierciedla spojrzenie na środowisko zabudowane jako zintegrowaną całość, łączącą wszystkie dyscypliny biorące udział w procesach przygotowywania, wznoszenia i użytkowania obiektów budowlanych. Integralność ta stanowi podstawę, na której zbudowany został wielodyscyplinarny program Studium.

Poza przedmiotami z planu ramowego, organizowanymi centralnie dla doktorantów z wszystkich wydziałów Politechniki Poznańskiej, takich jak pedagogika, filozofia i języki obce, w programie znalazły się treści z dziedzin podstawowych dla nauk technicznych, w tym również przedmioty wspierające przekonanie o jedności wszystkich systemów budynku, jego interakcji z otoczeniem, powiązań z tkanką społeczną i kulturową oraz potrzeb gospodarczych czy ograniczeń natury technicznej lub prawnej.

 

Kierownik Studium Doktoranckiego
dr hab. inż. Wojciech Sumelka, prof. PP

Dyżury: 

Środa      godz. 1000  - 1045 109BL/421CM
Czwartek      godz.
1330 - 1415 109BL/421CM

Zaleca się wcześniejsze umówienie mailowe wysyłając wiadomość na adres: wojciech.sumelka@put.poznan.pl

Sprawy administracyjne: mgr Maria Chraplak, Główny specjalista ds. kształcenia ustawicznego 
Dyżury: Dziekanat WBiIŚ, pok. 140

Poniedziałek - Piątek      godz. 0700  - 1400 
E-mail: 
maria.chraplak@put.poznan.pl

W soboty zjazdowe Dziekanat NIECZYNNY


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT