Politechnika Poznańska English

Komunikaty 

 • Nowa jakość studiów doktoranckich 
 • Szanowni Państwo,

 • 18 stycznia br. o godz. 11.15 w sali 123 Biblioteki Głównej (Piotrowo) odbędzie się spotkanie informacyjne nt. ogłoszonych konkursów ETIUDA i Mobilność Plus
  ETIUDA
  Terminy: nabór wniosków od 15 grudnia 2016 do 2 marca 2017 r. (termin wewnętrzny)
  ETIUDA 5 to konkurs przeznaczony na stypendia doktorskie.

  Kto: Osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora, które: 

  • mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej
  lub
  • będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2017 r.
  Doktoranci przygotowujący swoją rozprawę doktorską mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 4,5 tys. miesięcznie, a także odbyć staż w zagranicznym ośrodku naukowym.
  Mobilność Plus
  Terminy: nabór wniosków od 2 stycznia do 2 marca 2017 r. (termin wewnętrzny); pobyt za granicą może rozpocząć się najwcześniej 1 stycznia 2018 r.
  Budżet: m.in. 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu, przewidziane jest również wsparcie finansowe dla małżonków oraz dzieci;
  Kto: naukowcy, w tym doktoranci, do 35. roku życia, prowadzący badania we wszystkich dziedzinach nauki
  Kandydaci mają szansę na zdobycie finansowania trwającego od 6 do 36 miesięcy. W ramach programu finansowane są: pobyt uczestnika w zagranicznym ośrodku naukowym, pobyt za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci oraz koszty ich podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek naukowy.
  Udział w spotkaniu proszę zgłaszać mailowo do 16 stycznia br. na adres mailowy joanna.buszkiewicz@put.poznan.pl
 • Przydatna prezentacja, obrazująca proces wyboru licencji i źródła płatności w wolnym dostępie (Open Access) — ścieżka wyboru opcji na stronie Springer — jest dostępna pod adresem: http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/Springer/Institutional_OA_at_Springer2015.pptx Istnieje szansa, iż w przyszłych latach programem tym zostaną objęte inne wydawnictwa. 
 • Komunikat o naborze do Erasmus Mundus PhD and Postdoctoral exchange programme (do 31.01.2017) i szczegóły programu znaleźć można pod adresem:
 • Granty, stypendia, staże... Gdzie znaleźć informacje?
  Na stronie EURAXESS Polska , europejskiej sieci Centrów Informacji dla Naukowców wspierającej mobilność międzynarodową, co miesiąc zamieszczane są najnowsze oferty grantów i stypendiów badawczych z całego świata dostępne dla naukowców z Polski. Ponadto osoby, które założą konto na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE i wybiorą kategorię „EURAXESS - oferty grantów i stypendiów”, będą otrzymywały powiadomienie o nowych ofertach na swój e-mail. Centra EURAXESS pomagają naukowcom w kwestiach prawno-administracyjnych w poszczególnych krajach (legalizacja pobytu, ubezpieczenia, podatki, itp.) oraz doradzają odnośnie możliwości finansowania badań (granty, stypendia, praca w projektach itp.). W Polsce funkcjonuje 10 punktów zlokalizowanych w instytucjach naukowych w największych miastach, a finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Aktualności

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT
ev design 2009