Politechnika Poznańska English

Plany i programy zajęć 

Plany i programy zajęć
aktualizacja 5.10.2017

  • Ramowy plan studiów III stopnia - realizacja w roku akad. 2017-2018 

  • Harmonogramy zajęć wspólnych dla słuchaczy studiów doktoranckich:

1) Rok I, semestr I roku akademickiego 2017/2018
2) Rok III, semestr III roku akademickiego 2017/2018
3) Rok I, Winter Semester I _ 2017/2018

 

  • Harmonogram zajęć dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018 semestr zimowy 

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT