Politechnika Poznańska English

MOST-y 

Poznański MOST i MOSTECH  

Szanowni Doktoranci!

W ramach współpracy pomiędzy Uczelniami poznańskimi "Poznański MOST" oraz w ramach ogólnopolskiej inicjatywy "MOSTECH"
istnieje możliwość odbywania części zajęć dydaktycznych w Uczelni innej niż macierzysta. Obie inicjatywy poszerzają możliwości zindywidualizowanego rozwoju doktoranta i mają na celu budowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych.


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT