Politechnika Poznańska English

Powitanie 

Serdecznie witamy na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Studia na naszym Wydziale to STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ.

Kształcimy specjalistów w zakresie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, budowy autostrad, dróg, ulic, lotnisk, mostów, budowli podziemnych, dróg żelaznych, budownictwa energooszczędnego, klimatyzacji, wentylacji zaopatrzenia w wodę i ciepło, ochrony wód, gleby i powietrza. Nasz Wydział zapewnia Państwu możliwość zdobycia wszechstronnej i nowoczesnej wiedzy w wymienionym wyżej zakresie. Wiedza ta z pewnością ułatwi Państwu uzyskanie atrakcyjnego zatrudnienia w przyszłości.

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej zatrudnia ponad 170 nauczycieli akademickich. Prowadzimy kształcenie na studiach I, II i III stopnia na dwóch kierunkach: budownictwo i inżynieria środowiska. Studia odbywają się zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dwóch dyscyplinach: budownictwo i inżynieria środowiska. W 2006 roku Wydział uzyskał najwyższą - pierwszą kategorię jednostek naukowych dla grupy jednostek jednorodnych G4 „Budownictwo i Architektura".Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT