Politechnika Poznańska English

Kształcenie 

Wydział prowadzi kształcenie na studiach I, II, III stopnia na dwóch kierunkach,

Budownictwo i Inżynieria Środowiska:       ( ulotka pdf  )

Studia I stopnia inżynierskie
       kierunek Budownictwo
       kierunek Inżynieria Środowiska
Studia II stopnia magisterskie
       kierunek Budownictwo
       kierunek Inżynieria Środowiska
Studia III stopnia doktoranckie
       Budownictwo a Środowisko 
Studia podyplomowe 
Budownictwo energooszczędne i pasywne 
Realizacja inwestycji celu publicznego i procedury FIDIC 
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków 
Chłodnictwo i Klimatyzacja  

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT