Politechnika Poznańska English

Struktura 

Dziekanat

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Poznańska

Piotrowo 5 
60-965 Poznań 

 

Wydział składa się z trzech instytutów: 

Instytut Konstrukcji Budowlanych    ›   www.ikb.put.poznan.pl

Dyrektor Instytutuprof. dr hab. inż. Józef Jasiczak

» były - Zakład Konstrukcji Metalowych, Betonowych i Drewnianych

» Zakład Budownictwa

» Zakład Komputerowego Wspomagania Projektowania

» Zakład Konstrukcji Betonowych

» Zakład Konstrukcji Metalowych

» Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Betonu

» Zakład Mechaniki Budowli

» Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa

» Zakład Wytrzymałości Materiałów

 

Instytut Inżynierii Lądowej   ›    www.ce.put.poznan.pl

Dyrektor Instytutu:  dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP

» Zakład Budownictwa Drogowego

» Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych

» Zakład Geotechniki i Geologii Inżynierskiej

» Zakład Geodezji


Instytut Inżynierii Środowiska   ›    www.ee.put.poznan.pl

Dyrektor Instytutu:  prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak

 » Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza

 » Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
Kontakt:
  • E-mail: infoBIS@put.poznan.pl      
  • Tel:      61 665  2400       
  • Fax:      61 665  2444

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT