Politechnika Poznańska English

Komisje 

KOMISJE UCZELNIANE I WYDZIAŁOWE W KADENCJI 2016-2020


1. Uczelniana Komisja Dyscyplinarna do spraw Nauczycieli Akademickich:

- dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, prof. nadzw. PP
- dr hab. inż. Mieczysław Porowski,
prof. nadzw. PP
- Daniel Stolarek - Samorząd Studentów

2. Uczelniana Komisja dyscyplinarna dla Studentów:

- dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut

3. Odwoławcza Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Studentów:

- dr hab. inż. Przemysław Litewka,
prof. nadzw. PP

4. Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów:

- dr hab. inż. Zdzisław Pawlak

5. Odwoławcza Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów:

- dr hab. inż. arch. Zbigniew Bromberek,
prof. nadzw. PP

6. Rada Biblioteczna:

- dr hab. inż. Wojciech Sumelka, prof. nadzw. PP

7. Wydziałowa Komisja Konkursowa na Stanowiska Profesorskie:

- prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak - przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma
- prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz
- prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak
- dr hab. inż. Arkadiusz Madaj,
prof. nadzw. PP

8. Uczelniana Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich:

- prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak

9. Wydziałowa Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich

- prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz - przewodniczący, dziekan
- dr hab. inż. A. Glema,
prof. nadzw. PP
- dr hab. inż. Przemysław Litewka,
prof. nadzw. PP
- dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek
- Zbigniew Zawitowski, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

10. Wydziałowa Komisja Likwidacyjna:

- dr inż. Mariusz Gaczek,
- dr inż. Fabian Cybichowski
- dr inż. Jeremi Rychlewski

11. Wydziałowa Komisja ds. Programów i Jakości Kształcenia

- dr inż. Marlena Kucz - przewodnicząca
- dr hab. inż. Adam Glema,
prof. nadzw. PP
- dr hab. inż. Mieczysław Słowik
- dr hab. inż. Alina Pruss
- dr inż. Zenon Kierszyński (WIB)
- mgr inż. Jerzy Stroński (WOIIB)
- Dawid Borkowski - student budownictwa
- Klaudia Pirańska - studentka inżynierii środowiskaAktualności

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT
ev design 2009