Politechnika Poznańska English

Komisje 

KOMISJE UCZELNIANE I WYDZIAŁOWE W KADENCJI 2016-2020


1. Uczelniana Komisja Dyscyplinarna do spraw Nauczycieli Akademickich:

- dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, prof. nadzw. PP
- dr hab. inż. Mieczysław Porowski,
prof. nadzw. PP
- Maciej Dylański - Samorząd Studentów

2. Uczelniana Komisja dyscyplinarna dla Studentów:

- dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut

3. Odwoławcza Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Studentów:

- dr hab. inż. Przemysław Litewka,
prof. nadzw. PP

4. Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów:

- dr hab. inż. Zdzisław Pawlak

5. Odwoławcza Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów:

- dr hab. inż. Wojciech Sumelka,
prof. nadzw. PP

6. Rada Biblioteczna:

- dr hab. inż. Wojciech Sumelka, prof. nadzw. PP

7. Wydziałowa Komisja Konkursowa na Stanowiska Profesorskie:

- prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak - przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma
- prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz
- prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak
- dr hab. inż. Arkadiusz Madaj,
prof. nadzw. PP

8. Uczelniana Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich:

- prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak

9. Wydziałowa Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich

- prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz - przewodniczący, dziekan
- dr hab. inż. A. Glema,
prof. nadzw. PP
- dr hab. inż. Przemysław Litewka,
prof. nadzw. PP
- dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek
- Zbigniew Zawitowski, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

10. Wydziałowa Komisja Likwidacyjna:

- dr inż. Mariusz Gaczek,
- dr inż. Fabian Cybichowski
- dr inż. Jeremi Rychlewski

11. Wydziałowa Komisja ds. Programów i Jakości Kształcenia

- dr inż. Marlena Kucz - prodziekan ds. studiów stacjonarnych, przewodnicząca,
- dr hab. inż. Wojciech Siekierski, prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i stypendiów,
- dr hab. inż. Adam Glema, prof. nadzw. PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych,
- dr hab. inż. Mieczysław Słowik, Instytut Inżynierii Lądowej,
- dr hab. inż. Alina Pruss, Instytut Inżynierii Środowiska,
- dr inż. Zenon Kierczyński (WIB),
- mgr inż. Jerzy Stroński (WOIIB),
- dr inż. Daniel Pawlicki (WOIIB),
- dr inż. Grzegorz Ratajczak (WOIIB),
- mgr inż. Andrzej Tomczyk (Strabag),
- mgr inż. Katarzyna Ciesielczyk - doktorantka,
- Klaudia Pirańska - studentka Inżynierii Środowiska.
Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT