Politechnika Poznańska English

Studia 

WYNIKI REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
 
kierunek studiów: BUDOWNICTWO 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
limit przyjęć : 330 300 300 300 300 300 360 375 300
liczba kandydatów : 1286 1463 1682 2118 2411 2516 2210 1453 1120
zmiana po roku : - 177 - 219 - 436 - 293 - 95 +306 +757 +333  
na 1 miejsce : 3,90 4,88 5,61 7,06 8,04 8,39 6,14 3,85 3,73
liczba przyjętych : 328 297 301 313 307 310 374 381 360
zmiana po roku : +31 +4 -12 + 6 - 3   - 64   -7  +21  
ponad limit :  -2   -3   + 1   +13     + 7     +10     +14 +6 +60
 
kierunek studiów: INŻYNIERIA SRODOWISKA 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
limit przyjęć : 180 150 150 150 150 150 150 180 150
liczba kandydatów : 649 798 1073 1395 1459 1402 1250 458 301
zmiana po roku : -149 -275 -386 - 64 + 57  +152  +792 +157  
na 1 miejsce : 3,61 5,32 7,15 9,30 9,73 9,37 8,33 2,54 2,01
liczba przyjętych : 171 140 142 163 154 160 186 160 134
zmiana po roku : +31 -2 -21 + 9 - 6 - 26  +26 +26  
ponad limit : -9 -10 - 8 + 13 + 4 +10  +36 -20 -16

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT