Politechnika Poznańska English

Nagrody 

  • 2008

· Prof. Józef Jasiczak, Nagroda Ministra za podręcznik Pt.: „Technologie betonów wysokich wytrzymałości", 2008
· Prof. Jan Jeż, Nagroda Ministra za podręcznik Pt.: „Ekologiczne wpływy na budynek", 2008
· Dr hab. inż. Maciej Szumigała: Wyróżnienie Ministra Infrastruktury za pracę habilitacyjną, Warszawa 2008.
· Dr inż. Marcin Gajzler: Wyróżnienie Ministra Infrastruktury za pracę doktorską, Warszawa 2008, promotor prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński

  • 2007

· Nagroda Ministra Budownictwa za pracę doktorską Pt.: „Przydatność użytkowa drogowej podbudowy z betonu cementowego zbrojonego polimerowymi elementami komórkowymi", 2007
· Medal Zarządu Gł. SITK im.Wasiutyńskich za osiągnięcia naukowo-techniczne w inżynierii, 2007
· Medal Ministra Infrastruktury: Zasłużony dla Drogownictwa, 2007
· Medal Ministra Infrastruktury: Zasłużony dla Transportu, 2007
· Prof. Oleg Kapliński, nagroda za monografię: „Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych", PAN, IPPT, Warszawa 2007.

  • 2006

· Dr inż. F. Cybichowski: Wyróżnienie Ministra Transportu i Budownictwa za najlepsza pracę doktorską w roku 2005, Warszawa 2006.
· Dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak: Wyróżnienie Ministra Transportu i Budownictwa za naukowe kierownictwo wyróżnionej rozprawy doktorskiej F. Cybichowskiego, Warszawa, 2006.
· Dr inż. Tomasz Oleszkiewicz: Wyróżnienie Ministra Transportu i Budownictwa za pracę doktorską, Warszawa 2006
· Dr hab. inż. Adam Glema: Wyróżnienie Ministra Transportu i Budownictwa za pracę habilitacyjną, Warszawa 2006.
· Prof. dr hab. inż. W. Wołowicki, dr inż. K. Sturzbecher, mgr inż. L. Apanas: II Nagroda Rady Programowej Czasopism i Wydawnictw Budowlanych PZITB za artykuły wyróżniające się ujęciem tematyki i przydatnością praktyczną, 2006.
· Prof. dr hab. inż. W. Wołowicki: Medal im. Prof. Stefana Kauffmana w dowód uznania za wybitny dorobek naukowy i inżynierski oraz wkład organizacyjny w działalność PZITB, 2006.
· Prof. dr hab. inż. W. Wołowicki: Wyróżnienie Ministra Transportu i Budownictwa za publikację pt. „Rusztowania mostowe", 2006
· Prof. Tomasz Łodygowski, Złota Odznaka Honorowa Naczelnej Organizacji Technicznej,
· Honorowe Członkostwo Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej i Zarządu Regionu AZS,
· Nagroda ZG PZITB im. Profesora Władysława Danileckiego dla prof. dr hab. inż. Józefa Jasiczaka w roku 2006 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie trwałości i ochrony obiektów budowlanych przed korozją . Warszawa, 25.05.2006

  • 2005

· Dr inż. A. Madaj, prof. dr hab. inż. W. Wołowicki: Wyróżnienie Ministra Infrastruktury za publikację "Podstawy projektowania budowli mostowych" (WKiŁ), Warszawa, 22.04.2005.
· Zespół w tym: dr inż. K. Sturzbecher, prof. dr hab. inż., W. Wołowicki: Nagroda II Stopnia Ministra Transportu i Budownictwa, za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa w tym za zrealizowany projekt przebudowy Mostu Św. Rocha na rzece Warcie w Poznaniu, Warszawa, 28.11.2005.
· Zespół w tym: prof. dr hab. inż. W. Wołowicki: Nagroda Honorowa w Konkursie Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej "Dzieło Mostowe Roku 2004", Warszawa-Krynica, 15.09.2005.
· Zespół w tym: prof. dr hab. inż. W. Wołowicki: Wyróżnienie w Konkursie PZiTB "Budowa Roku" za udział przebudowie Mostu Św. Rocha w Poznaniu, Warszawa, 30.05.2005.
· Dr hab. inż. A. Madaj: Medal Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej za prace badawcze promujące postęp w polskim mostownictwie, 2005.
· Prof. dr hab. inż. W. Grabowski: Nagroda Główna II Edycji Konkursu Dla Dyplomantów za opiekę naukową nad najlepszą pracę dyplomową z zakresu asfaltów drogowych, 22.02.2005.

  • 2004

· Dr inż. J. Karlikowski, dr inż. A. Madaj, prof. dr hab. inż. W. Wołowicki: Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za ksiązki „Podstawy projektowania mostów" i „Mosty zespolone" (WKŁ), 2004.

 


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT