Politechnika Poznańska English

Formularze do pobrania 

Wnioski        
Wniosek o powtarzanie oceny  

   
Wniosek - Powtarzanie zajęć
 

lub

Wniosek o wydanie duplikatu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej   docx lub  doc
Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu  

   
Wniosek o odpis dyplomu w języku angielskim  

   
Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki      

Wniosek o rozłożenie na raty opłaty za usługi edukacyjne  

   
Oświadczenia        
Oświadczenie potwierdzajace prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej      

Informacje        
Informacje dodatkowe do suplementu do dyplomu w języku polskim    
 

Informacje dodatkowe do suplementu do dyplomu w języku angielskim    

Inne        
DEKLARACJA wyboru seminarium przeddyplomowego i dyplomowego  

lub

Egzamin komisyjny (drukować dwustronnie)
   
 

Przeniesienie  

 lub

Wznowienie studiów  

 lub

Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej    
 

Duplikat "Karty użytkownika" systemu eStudent  
 

Zwrot opłaty za studia    
 

Karta konsultacji pracy dyplomowej   IIŚ

    IIL  

    IKB  


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT