Politechnika Poznańska English

Koła naukowe 

Koła naukowe działające
w roku akademickim 2017/2018
na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP.

  1. Koło Naukowe Studentów Budownictwa; Opiekun: dr inż. T. Garbowski; tel. 61 665 2099,
  2. Koło Naukowe Zarządzanie w Budownictwie CMS w IKB; Opiekun: dr inż. Tomasz Wiatr; tel. 61 665 2181,
  3. Koło Naukowe Mostowców IIL; Opiekun: dr inż. Wojciech Siekierski; tel. 665 5834,
  4. Koło Naukowe Studentów Dróg Żelaznych IIL; Opiekun: dr inż. Michał Pawłowski; tel. 61 665 2407,
  5. Koło Naukowe Budownictwa Drogowego IIL; Opiekun: dr inż. M. Bilski; tel. 61 665 34 85,
  6. Koło Naukowe Technologii Ochrony Wód w IIŚ; Opiekun: dr inż. Wojciech Góra; tel. 61 665 2443,
  7. Koło Naukowe inżynierów Środowiska w IIŚ; Opiekun: dr inż Łukasz Amanowicz; tel. 61 665 2524,
  8. Koło Naukowe Zarządzanie Kosztami w Budownictwie; Opiekun: mgr inż. Agnieszka Dziadosz; tel. 61 665 2190,
  9. Koło Naukowe „ConInno" IKB; Opiekun: dr hab. inż. Jerzy Pasławski, tel. 61 665 21 13,
  10. Samorząd Studencki; Przewodniczący: Maciej Dylański, tel. 607 758 196.

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT