Politechnika Poznańska English

REKRUTACJA 

Gorąco zachęcamy Państwa do rozpoczęcia studiów na kierunkach prowadzonych przez nasz Wydział. Aby sprostać wymaganiom stojącym przed nami na początku XXI wieku konieczne jest kształcenie specjalistów, którzy potrafią działać w warunkach globalnej konkurencyjności i w jak najkrótszym czasie doprowadzić polską gospodarkę do poziomu gospodarek krajów wysoko rozwiniętych. Szczególnie wiele mamy do zrobienia w zakresie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, budowy autostrad, dróg, ulic, lotnisk i mostów, unowocześnienia dróg żelaznych, zaopatrzenia w wodę i ciepło, ochrony wód, gleby i powietrza. Nasz Wydział zapewnia Państwu możliwość zdobycia wszechstronnej i nowoczesnej wiedzy w wymienionym wyżej zakresie. Wiedza ta z pewnością ułatwi Państwu uzyskanie atrakcyjnego zatrudnienia w przyszłości.


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT