Politechnika Poznańska English

Budownictwo 

PLANY STUDIÓW
  (dla I roku w r.a. 2016/2017 ) 
Studia stacjonarne I stopnia

  Budownictwo    
      
Studia niestacjonarne I stopnia
  Budownictwo    
   
Studia stacjonarne II stopnia

   
  Konstrukcje Budowlane dr hab.inż.Maciej Szumigała,prof. nadzw.
  Technologia i Organizacja Budownictwa dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. nadzw.
  Mosty i Budowle Podziemne dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. nadzw.
  Drogi i Autostrady dr hab. inż. Mieczysław Słowik
  Drogi Kolejowe dr hab. inż. Włodzimierz Bednarek
     
EN Structural Engineering  prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski
EN Construction Technology Management  dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. nadzw.
     
Studia niestacjonarne II stopnia  
   
  Konstrukcje Budowlane dr hab. inż. Maciej Szumigała, prof. nadzw.
  Technologia i Organizacja Budownictwa dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. nadzw.
 

Inżynieria drogowo-kolejowa

dr hab. inż. Mieczysław Słowik
     

  (od II roku w r.a.2016/2017) 
Studia stacjonarne I stopnia
  Budownictwo dr hab. inż. Adam Glema, prof. nadzw.
 
 
Studia niestacjonarne I stopnia
  Budownictwo dr inż. Agnieszka Płatkiweicz
     

 

Karty przedmiotów ETCS

Kierunkowe efekty kształcenia (KEK)

I stopnia (inżynierskie)

  • wersja w języku Polskim
  • wersja w języku Angielskim

 

II stopnia (magisterskie)

  • wersja w języku Polskim
  • wersja w języku Angielskim

 

Aktualności

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT
ev design 2009