Politechnika Poznańska English

Budownictwo 

PLANY STUDIÓW
  (dla I roku w r.a. 2017/2018 ) 
Studia stacjonarne I stopnia

  Budownictwo    
      
Studia niestacjonarne I stopnia
  Budownictwo    
   
Studia stacjonarne II stopnia

   
  Budownictwo Drogowe, Mostowe i Kolejowe dr hab. inż. Mieczysław Słowik
  Konstrukcje Budowlane dr hab.inż.Maciej Szumigała,prof. nadzw.
  Technologia i Organizacja Budownictwa dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. nadzw.
     
  Mosty i Budowle Podziemne dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. nadzw.
  Drogi i Autostrady dr hab. inż. Mieczysław Słowik
  Drogi Kolejowe dr hab. inż. Włodzimierz Bednarek
     
EN Structural Engineering prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski
EN Construction Technology Management dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. nadzw.
     
Studia niestacjonarne II stopnia  
   
  Konstrukcje Budowlane dr hab. inż. Maciej Szumigała, prof. nadzw.
  Technologia i Organizacja Budownictwa dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. nadzw.
 

Inżynieria drogowo-kolejowa

dr hab. inż. Mieczysław Słowik
     

  (od II roku w r.a.2017/2018) 
Studia stacjonarne I stopnia
  Budownictwo dr inż. M. Kucz
 
 
Studia niestacjonarne I stopnia
  Budownictwo dr hab. inż. Wojciech Siekierski
     

  (od III roku w r.a.2017/2018) 
Studia stacjonarne I stopnia
  Budownictwo
dr inż. M. Kucz
 
 
Studia niestacjonarne I stopnia
  Budownictwo
dr hab. inż. Wojciech Siekierski
     

Karty przedmiotów ETCS

Kierunkowe efekty kształcenia (KEK)

I stopnia (inżynierskie)

  • wersja w języku Polskim
  • wersja w języku Angielskim

 

II stopnia (magisterskie)

  • wersja w języku Polskim
  • wersja w języku Angielskim

 


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT