Politechnika Poznańska English

Inżynieria Środowiska 

PLANY STUDIÓW
 (dla I roku w r.a. 2017/2018 ) 
Studia stacjonarne I stopnia  
  Inżynieria Środowiska  
     
Studia niestacjonarne I stopnia  
  Inżynieria Środowiska  
     
Studia stacjonarne II stopnia  
 

Zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby

  Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza
     
Studia niestacjonarne II stopnia
 
  Zaopatrzenie w wodę i ochrona wód i gleby dr inż. Tomasz Schiller
 
Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza
 

 


 (dla III roku w r.a. 2017/2018 )
Studia stacjonarne I stopnia  
Inżynieria Środowiska dr hab. inż. Tomasz Mróz
   
Studia niestacjonarne I stopnia  
Inżynieria Środowiska dr inż. Tomasz Schiller
   

 

Karty przedmiotów ETCS 

Kierunkowe efekty kształcenia (KEK)

I stopnia (inżynierskie)

  • wersja w języku Polskim 
  • wersja w języku Angielskim

 

II stopnia (magisterskie)

  • wersja w języku Polskim
  • wersja w języku Angielskim

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT