Politechnika Poznańska English

Notatki 

ALMAMATER

Inicjatywa AlmaMater opiera się na ciągłej współpracy studentów z pracownikami Uczelni w celu redagowania pełnowartościowych notatek z wykładów i innych zajęć dydaktycznych. Obok skryptów z wykładów udostępniane są w sieci inne materiały wspierające dydaktykę: e-books, programy komputerowe, trenażery, testery wiedzy, filmy, zdjęcia, itp. Materiały te są publikowane na oficjalnych stronach Uczelni w dziale AlmaMater bez jakichkolwiek ograniczeń dostępu do ich odczytu(!).

http://www.fceee.put.poznan.pl/studia/almamater/index.htm


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT