Politechnika Poznańska English

Projekty 

Studia zamawiane - Projekt POKL 

Jednym z podstawowych sektorów odpowiedzialnych za zużycie światowych zasobów energii pierwotnej jest budownictwo. W krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce poziom zużycia energii pierwotnej w tym sektorze sięga 40% całkowitego jej wykorzystania.

     Konieczne staje się wprowadzanie szeroko zakrojonego programu poprawy parametrów energetycznych budynków. Efektem tego podejścia było przyjęcie przez Komisję Europejską Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która w Polsce zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

     Znaczenie tej dyrektywy dla rozwoju sektora budowlanego w krajach Unii Europejskiej jest ogromne, gdyż wymusza ona wprowadzenie standardów budowy obiektów zapewniających ograniczenie zużycia energii pierwotnej dla potrzeb ich użytkowania do poziomu budynków energooszczędnych - 50 kWh/m2a czy wręcz budynków pasywnych - 15 kWh/m2a.

     Dla porównania w większości zasobów budowlanych w Polsce poziom zużycia energii pierwotnej przekracza 280 kWh/m2a. Tak drastyczna redukcja potrzeb energetycznych budynków wiąże się z koniecznością wprowadzenia nowego podejścia w projektowaniu, wykonawstwie i przyszłej eksploatacji budynków.

Kapitalne znaczenie w tym podejściu będzie miało odpowiednie przygotowanie kadry inżynieryjnej w zakresie:

 • Budownictwa - technologii energooszczędnych w budownictwie,

 • Inżynierii Środowiska - energooszczędnych systemów technicznego wyposażenia budynków.

Od października 2009 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska prowadzi studia w wyżej wymienionym zakresie. W ramach studiów na kierunkach zamawianych realizowane są następujące zadania:

 • Program stypendialny dla studentów,

 • Zajęcia dodatkowe,

 • Wycieczki naukowo-edukacyjne.

Rosnąca liczba odpowiednio wykształconych absolwentów zasili rynek pracy poprawiając jakość sektora budowlanego w Polsce.

1. Informacje dla studentów

 • Budownictwo
 • Inżynieria Środowiska

2. Informacje dla osób prowadzących zajecia:

 • Regulamin studiów
 • Kwestionariusze
 • Usprawiedliwienie nieobecności studentów
 • Zasady przyznawania stypendiów

3. Archiwum

4. Terminarz zajęć dodaktowych i wycieczek

 


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT