Politechnika Poznańska English

Erasmus+ |
Program europejski
na lata 2014 - 2020
 


Program ERASMUS+ wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Studenci Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska kierowani są na studia zagraniczne przede wszystkim w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+ (do roku akademickiego 2006/2007 program nosił nazwę SOCRATES/ERASMUS).

Do realizacji zadań związanych z programem ERASMUS+ powołana została sieć koordynatorów wydziałowych lub instytutowych. Koordynatorzy udzielają wszelkich informacji odnośnie możliwości i warunków wyjazdu na stypendium, prowadzą rekrutację, kwalifikują kandydatów, udostępniają formularze dokumentów związanych z wyjazdem.

Koordynatorem Programu ERASMUS+ na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska jest:

         

  • Prodziekan ds. nauki i współpracy z gospodarką, 
    dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel, prof. nadz. PP

    e-mail:foreignBIS@put.poznan.pl

Dyżury: Dziekanat WBiIŚ, pok. 137

 Wtorek      godz. 1000  - 1100 

 Środa               godz. 1000 - 1100

Koordynatorami Instytutowymi są:

 

Biuro Programu ERASMUS+: mgr inż. Emilia Gielniak (tel. 61 665 2490)
e-mail: emilia.gielniak@put.poznan.pl

Dyżury: Dziekanat WBiIŚ, pok. 135

 Poniedziałek             godz. 1000  - 1400  

 Wtorek - Czwartek    godz. 1000  - 1400 

 Piątek                      godz. 1000  - 1400

UWAGA!!!

WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska na spotkanie informacyjne w sprawie wyjazdów na studia w ramach programu Erasmus +, które odbędzie się 20 grudnia 2016 r. o godz. 15.10 w s. 120.

  • karta zgłoszeniowa kandydata do programu Erasmus +
 
  • lista Uczelni zagranicznych dla WBiIŚ na r.a.2018/19
 

  • wzór Learning Agreement
 

Wyjazd na stypendium jest możliwy po drugim roku studiów. Czas pobytu na stypendium nie może być dłuższy niż dwa semestry. Studia za granicą odbywają się na podstawie wcześniej zawartych umów i są wliczane do czasu studiów w macierzystej uczelni. Warunkiem wyjazdu za granicę jest odpowiednio wysoka średnia ocen z dotychczasowego okresu studiów oraz dobra znajomość języka, w którym prowadzone są zajęcia na uczelni zagranicznej. O wyjazd na stypendium mogą ubiegać się przede wszystkim studenci studiów stacjonarnych.

    Stypendium z funduszy Programu ERASMUS+ nie pokrywa wszystkich kosztów pobytu za granicą. Student będący na stypendium nie traci prawa do korzystania z innych form pomocy materialnej, takich jak "stypendium socjalne" lub "stypendium za wyniki w nauce".

Przed wyjazdem za granicę w ramach Programu ERASMUS+, prosimy o przedłożenie
w Dziekanacie
studiów stacjonarnych/i lub niestacjonarnych, potwierdzenie wyjazdu, wystawionego przez Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej Politechniki Poznańskiej
wzór w załączniku >>

    W celu rozliczenia semestru, w kórym student przebywał na wymianie międzynarodowej niezbędne są wypełnione (komputerowo) poniższe formularze (3).

Pliki do pobrania:

 

Karta zaliczeniowa, wersja angielska
(wypełnić w języku angielskim)
 

Karta zaliczeniowa, wersja polska
(wypełnić w języku polskim)

 

Karta osiagnięć studenta
(druk w poziomie, wypełniać tylko w języku polskim)

 

Wypełnione dokumenty należy przedłożyć Panu Prodziekanowi podczas dyżuru.


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT