Politechnika Poznańska English

Praktyki obowiązkowe 

 

PLAN OBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
   
OPIEKUNOWIE OBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
   
REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
   
SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE (dla studentów Politechniki Poznańskiej)

Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT