Politechnika Poznańska English

Nagrody 

Nagrody i wyróżnienia dla pracowników i studentów
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

 • 2015

 

 • 2014

 

 • 2013

 

 • 2012

 

 • 2011

Absolwent kierunku Budownictwo mgr inż. Michał Malendowski został nagrodzony przez JM Rektora dyplomem dla „wyróżniającego się absolwenta Uczelni”.

 

 

 


 

 • 2010

   - 1. Zespół w składzie:

prof. dr hab. inż. Halina Koczyk,

dr inż. B. Antoniewicz,

dr inż. M. Basińska,

dr inż. A. Górka.

Uzyskał nagrodę zespołową J M Rektora I stopnia za wybitne osiągnięcia dydaktyczne w roku 2009 r.

 

   - 2. Absolwent kierunku Budownictwo mgr inż. Andrzej Wróbel został nagrodzony przez JM Rektora dyplomem dla „wyróżniającego się absolwenta Uczelni”.

   - 3. Firma Budimex przyznała nagrody:

  za najlepszą pracę dyplomową absolwentowi kierunku Budownictwo Panu mgr inż. Leszkowi Wojciechowskiemu, promotor: dr inż. Edmund Przybyłowicz

  oraz wyróżniła prace dyplomowe absolwentek kierunku Budownictwo Pani mgr inż.  Joanny Łuczak i mgr inż. Doroty Pieprzyk, promotor: dr inż. Anna Dworak.

   - 4. Marek Śniegocki: I nagroda w konkursie firmy Dalkia na najlepszą pracę inżynierską w 2010 r., promotor: dr inż. A. Górka,

 

 


 

 • 2009

- Dariusz Krakus: Nagroda Ministra Infrastruktury za najlepszą prace magisterską, promotor: dr inż. Andrzej Górka

- Marcin Gajzler Wyróżnienie Ministra Infrastruktury za pracę doktorską, promotor prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński

- Magdalena Dobrzykowska Wyróżnienie Ministra Infrastruktury za pracę magisterską, promotor prof. Janusz Wojtkowiak

- Piotr Balcerowiak: Nagroda w konkursie organizowanym przez Budimex za wyniki w nauce i pracę magisterską, promotor: prof. J. Bogucka.

- Mikołaj Łukasik: Wyróżnienie za pracę magisterską w konkursie organizowanym przez Budimex, promotor: dr inż. J. Frasunkiewicz-Puchalska

- Łukasz Amanowicz, Wyróżnienie dla Najlepszego Absolwenta w 2009 roku oraz  Nagroda w konkursie organizowanym przez SteelBuilding za wyniki w nauce i pracę magisterską

Listy gratulacyjne dla wyróżniających się studentów wydziału

 


 

 • 2008

- mgr inż. Dariusz Krakuse: II nagroda w konkursie firmy Rehau na najlepszą pracę dyplomową w 2008 r., promotor: dr inż. A. Górka,

- Barbara Szczerbal i Dariusz Włochal: Nagroda w konkursie organizowanym przez SteelBuilding za wyniki w nauce i pracę magisterską.

- Magdalena Dobrzykowska, I nagroda w konkursie na najlepsza prace dyplomowa organizowanym przez firmę Rehau, promotor: dr hab. J. Wojtkowiak.

 


 

 • 2007

- Piotr Łamek, I nagroda w konkursie na najlepsza prace dyplomowa organizowanym przez firmę Rehau, promotor: dr hab. J. Wojtkowiak.

- Krzysztof Szajek: Nagroda w konkursie organizowanym przez Budimex za wyniki w nauce i pracę magisterską, promotor: prof. T. Łodygowski.

 


 

 • 2006

- Anna Passowicz, Dariusz Norberciak, Piotr Sielicki: Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską, promotorzy: prof. T. Łodygowski, dr P. Rapp, dr hab. M. Wójcik.

- Agnieszka Wdowska, Nagroda główna firmy Budimex z najlepszą pracę dyplomową,promotor: prof. J.Jasiczak

 


 

 • 2005

- Jakub Michalik, Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską, promotor: dr J. Rychlewski.

- Jakub Berwid, Łukasz Janowski, Antoni Michalik, Nagroda Główna II Edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu asfaltów drogowych, promotor: prof. W. Garabowski.

 


 

 • 2004

- Karolina Szymelfenig, nagroda firmy Budimex, promotorzy: prof. J. Bogucka, prof. T. Łodygowski.

- Filip Leszko, nagroda firmy Budimex, Nagroda Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,promotorzy: prof. J. Schnell (Niemcy), dr J. Ścigałło.

- Marek Andrzejak, Nagroda Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, promotorzy: prof. A.H.C. van Paassen (Holandia), prof. C.O. Popiel.

- Przemysław Adamczak, Marcin Kujawa, I Nagroda w konkursie organizowanym przez PKN ORLEN, promotor: dr M. Słowik.


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT