Politechnika Poznańska English
Stypendia

Socjalne 

Pracownik dziekanatu zajmujący się pomocą materialną:
Danuta Wichłacz
pok. 138
tel. 647 58 92
e-mail: danuta.wichlacz@put.poznan.pl

Regulamin przyznawania pomocy materialnej i wszystkie załączniki (wnioski) znajdują się na stronie Uczelni: www4.put.poznan.pl/pl/pomoc-materialna/pomoc-materialna-dla-studentow


Start WYDZIAŁ PRACOWNICY STUDENCI ABSOLWENCI REKRUTACJA KONTAKT